Söktermen terminar har 123 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
terminar (v) [relacionamento] bryta (v) [relacionamento]
terminar (v) [acordo] avbryta (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] avbryta (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] avbryta (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] avbryta (v) [encontro]
PT Portugisiska SV Svenska
terminar (v) [geral] avbryta (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] avbryta (v) [intransitivo]
terminar (v) [relacionamento] slå upp (v) [relacionamento]
terminar (v adj) [to finish] färdig (v adj) [to finish]
terminar (v) [acordo] upphöra (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] upphöra (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] upphöra (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] upphöra (v) [encontro]
terminar (v) [geral] upphöra (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] upphöra (v) [intransitivo]
terminar (v) [atividade] sluta upp med (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] sluta upp med (v) [encargo]
terminar (v) [geral] sluta upp med (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] sluta upp med (v) [intransitivo]
terminar (v) [acordo] sluta (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] sluta (v) [atividade]
terminar (v) [competição] sluta (v) [competição]
terminar (v) [encargo] sluta (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] sluta (v) [encontro]
terminar (n v) [ergative, intransitive: be finished, be terminated] sluta (n v) [ergative, intransitive: be finished, be terminated]
terminar (v) [geral] sluta (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] sluta (v) [intransitivo]
terminar (v) [pessoa] sluta (v) [pessoa]
terminar (v) [sujeito] sluta (v) [sujeito]
terminar (n v) [transitive: finish, terminate (something)] sluta (n v) [transitive: finish, terminate (something)]
terminar (v) [acordo] löpa ut (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] löpa ut (v) [atividade]
terminar (v) [encontro] löpa ut (v) [encontro]
terminar (v) [geral] löpa ut (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] löpa ut (v) [intransitivo]
terminar (v) [tempo] löpa ut (v) [tempo]
terminar (v) [acordo] förfalla (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] förfalla (v) [atividade]
terminar (v) [encontro] förfalla (v) [encontro]
terminar (v) [geral] förfalla (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] förfalla (v) [intransitivo]
terminar (v) [tempo] förfalla (v) [tempo]
terminar (v) [acordo] upphöra att gälla (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] upphöra att gälla (v) [atividade]
terminar (v) [encontro] upphöra att gälla (v) [encontro]
terminar (v) [geral] upphöra att gälla (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] upphöra att gälla (v) [intransitivo]
terminar (v) [tempo] upphöra att gälla (v) [tempo]
terminar (v) [acordo] avsluta (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] avsluta (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] avsluta (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] avsluta (v) [encontro]
terminar (v) [geral] avsluta (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] avsluta (v) [intransitivo]
terminar (v n adj) [put an end to] avsluta (v n adj) [put an end to]
terminar (v) [sujeito] avsluta (v) [sujeito]
terminar (n v) [to come to an end] avsluta (n v) [to come to an end]
terminar (v) [trabalho] avsluta (v) [trabalho]
terminar (v) [atividade] fullborda (v) [atividade]
terminar (v) [emprego] fullborda (v) [emprego]
terminar (v) [encargo] fullborda (v) [encargo]
terminar (v) [geral] fullborda (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] fullborda (v) [intransitivo]
terminar (v) [trabalho] fullborda (v) [trabalho]
terminar (v) [acordo] slutföra (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] slutföra (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] slutföra (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] slutföra (v) [encontro]
terminar (v) [geral] slutföra (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] slutföra (v) [intransitivo]
terminar (v) [sujeito] slutföra (v) [sujeito]
terminar (v adj) [to finish] slutföra (v adj) [to finish]
terminar (v) [trabalho] slutföra (v) [trabalho]
terminar (v) [acordo] stoppa (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] stoppa (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] stoppa (v) [encargo]
terminar (v) [encontro] stoppa (v) [encontro]
terminar (v) [geral] stoppa (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] stoppa (v) [intransitivo]
terminar (v) [comida] göra slut på (v) [comida]
terminar (v) [relacionamento] bryta upp (v) [relacionamento]
terminar (v) [comida] äta upp (v) [comida]
terminar (v) [comida] äta (v) [comida]
terminar (v) [relacionamento] separera (v) [relacionamento]
terminar (v) [atividade] utföra (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] utföra (v) [encargo]
terminar (v) [geral] utföra (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] utföra (v) [intransitivo]
terminar (v) [trabalho] utföra (v) [trabalho]
terminar (v) [encargo] verkställa (v) [encargo]
terminar (v) [trabalho] verkställa (v) [trabalho]
terminar (v) [atividade] fullgöra (v) [atividade]
terminar (v) [encargo] fullgöra (v) [encargo]
terminar (v) [geral] fullgöra (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] fullgöra (v) [intransitivo]
terminar (v) [trabalho] fullgöra (v) [trabalho]
terminar (v) [encargo] uppfylla (v) [encargo]
terminar (v) [trabalho] uppfylla (v) [trabalho]
terminar (v) [beber] dricka upp (v) [beber]
terminar (v) [competição] komma i mål (v) [competição]
terminar (v) [emprego] lägga sista handen vid (v) [emprego]
terminar (n v) [ergative, intransitive: be finished, be terminated] ända (n v) [ergative, intransitive: be finished, be terminated] (u)
terminar (v) [acordo] nå ett slut (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] nå ett slut (v) [atividade]
terminar (v) [encontro] nå ett slut (v) [encontro]
terminar (v) [geral] nå ett slut (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] nå ett slut (v) [intransitivo]
terminar (v) [acordo] konkludera (v) [acordo]
terminar (v) [atividade] konkludera (v) [atividade]
terminar (v) [encontro] konkludera (v) [encontro]
terminar (v) [geral] konkludera (v) [geral]
terminar (v) [intransitivo] konkludera (v) [intransitivo]
terminar (v) [sujeito] konkludera (v) [sujeito]
terminar (v) [trabalho] bli färdig (v) [trabalho]
terminar (v) [trabalho] bli klar (v) [trabalho]
terminar (v) [pessoa] hamna (v) [pessoa]
terminar (adj n v) [separate] skiljas (adj n v) [separate]
terminar (v) [provisão] hålla på att ta slut (v) [provisão]
terminar (v) [provisão] börja sina (v) [provisão]
terminar (v adj) [to finish] färdigställa (v adj) [to finish]
terminar (adj n v) [separate] flytta isär (adj n v) [separate]
terminar (v) [to end a relationship] göra slut (v) [to end a relationship]
terminar (adj n v) [to complete, fill out] runda av (adj n v) [to complete, fill out]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för terminar SV Översättningar
quebrar [cortar] टूटना (ṭūṭnā)
partir [cortar] टूटना (ṭūṭnā)
romper [cortar] टूटना (ṭūṭnā)
acabar [finalizar] ख़त्म होना (xatm honā)
concluir [finalizar] ख़त्म करना (xatm karnā)
fechar [finalizar] बंद करना (band karnā)
parar [finalizar] ठहरना (ṭhaharnā)
finalizar [obstruir] ख़त्म करना (xatm karnā)
findar [concluir] ख़त्म होना (xatm honā)
abandonar [morrer] छोड़ देना
vencer [caducar] जीतना (jītnā)