Söktermen bemöda sig har 6 resultat
SVSvenskaDETyska
bemöda sig anstrengen(sich)
bemöda sig(v) bemühen(v)(sich)
bemöda sig(v)[ansträngning] sich einer Anstrengung unterziehen(v)[ansträngning]
bemöda sig(v)[ansträngning] sich Mühe geben(v)[ansträngning]
bemöda sig(v)[ansträngning] sich anstrengen(v)[ansträngning]

SVDEÖversättningar för sig

sig selbst
sig(n) sich(n)
sig(o)[reflexivt pron. - sg.] sich(o)[reflexivt pron. - sg.]
sig(o)[reflexivt pronomen] sich(o)[reflexivt pronomen]
sig(o)[reflexivt pron. - sg.] sich selbst(o)[reflexivt pron. - sg.]
sig(o)[reflexivt pronomen] sich selbst(o)[reflexivt pronomen]
sig selbst (sich)
sig selbst (sich)
SVSynonymer för bemöda sigDEÖversättningar
sätta in[anstränga sig]einzahlen
sträva[anstränga sig]anstrengen (sich)
mobilisera[anstränga sig]mobilisieren
ta i anspråk[anstränga sig]beanspruchen
uppbjuda[anstränga sig]zusammennehmen
anstränga sig[vinnlägga sig]bemühen (sich)
beflita sig[vinnlägga sig]befleißen
sträva efter[vinnlägga sig]anstreben
knoga[förrätta]abplagen (sich)
släpa[förrätta]ziehen
slita[förrätta]abplagen (sich)
jobba[förrätta]arbeiten
streta[förrätta]abplagen (sich)
kämpa[förrätta]herumschlagen (sich)
träla[förrätta]barabern
knega[förrätta]abplagen (sich)
slava[förrätta]abplagen (sich)
arbeta[förrätta]gärtnern
försöka[fresta på]bemühen (sich)