Svenska Engelska
Living With War Living with War
Livingston County Livingston County
Livius Andronicus Livius Andronicus
Livland Livonia
livlig energetic
livlig debatt mêlée
livlighet liveliness
livligt lively
livlina lifeline
Livländska kriget Livonian War
livlös spiritless
livlöshet deadness
livmoder womb
livmoderhals cervix
livmoderhalscancer cervical cancer
livmodersframfall prolapsed uterus
Livno Livno
livnära sig subsist
Livorno Livorno
livrädd scared to death
livräddare lifeguard
livräddning life-saving
livräddningsbåt lifeboat
livränta annuity
livré livery
livs- vital
livscykel life cycle
Livscykelkostnadsanalys Life cycle cost analysis
livsduglighet vitality
livselixir elixir of life
livserfarenhet experience of life
livsfara danger of life
livsfarlig perilous
livsfarligt deadly
livsfilosofi philosophy of life
livsfrukt fruit
livsfunktioner physiology
livsföring lifestyle
livsglädje exuberance
livskraft lustiness
livskraftig viable
livskvalitet quality of life
livslevande life-like
livslust joie de vivre
livslängd life span
livslång lifelong
livsmedel food
livsmedel från lantbruksproduktionen agri-foodstuff
livsmedelbehov food requirement
livsmedelkrav food requirement
livsmedelkvalitet food quality
livsmedelsaffär grocery
livsmedelsberedningsindustri food processing industry
livsmedelsbutik grocery
livsmedelsförorening food pollutant
livsmedelsförsörjning provision
livsmedelsförädlingsindustri food processing industry
livsmedelshandlare grocer
livsmedelshygien food hygiene
livsmedelsindustri food industry
livsmedelskonservering food preservation
livsmedelsproduktion food production
livsmedelstillsats food additive
livsmedelteknik food technology
livsmiljö habitat
livsnerv lifeblood
livsnjutare bon vivant
livsnödvändig of vital importance
livsnödvändigheter necessities of life
livsrum living space
livsstil life style
livssyn ethos
livstecken sign of life
livstid lifetime
livstycke bodice
livsuppehälle living
livsuppfattning philosophy of life
livsverk life work
Livsverket Life as a House
livsvetenskaper life science
livsviktig vital
Livsvärlden Lifeworld
livsåskådning conception of life
Livtid Life
livtjänare henchman
livvakt bodyguard
Liza Marklund Liza Marklund
Liza Minnelli Liza Minnelli
Lizard Lizard
Lizardmen Lizardmen
Liège Liège
Liège-Bastogne-Liège Liège-Bastogne-Liège
Ljuben Karavelov Lyuben Karavelov
Ljubertsy Lyubertsy
Ljubljana Ljubljana
Ljubuški Ljubuški
ljud noise
ljud av steg footfall
Ljud med två vokaler Diphthong
ljud- phonic
ljud-bild audio-video
ljuda sound
ljudband audiotape
ljudbang sonic boom
ljuddämpare muffler
ljudeffekt soundeffect
ljudeffekter sound effects
Ljudevit Gaj Ljudevit Gaj
ljudfil soundfile
ljudfilm talkie
ljudhastighet speed of sound
ljudhärmning onomatopoeia
ljudisolera soundproof
ljudisolerad soundproof
ljudisolering sound insulation
Ljudkomprimering Audio compression
ljudkort soundboard
ljudlig resounding
ljudlös noiseless
ljudlöshet noiselessness
Ljudmedier Audio format
Ljudmila Alexandrovna Putina Lyudmila Putina
Ljudmila Alexandrowna Putina Lyudmila Putina
Ljudmila Koltjanova Lyudmila Kolchanova
Ljudmix Audio mixing
ljudmätning sound measurement
ljudskärm noise barrier
ljudspår soundtrack
ljudstyrka volume
ljudstöd sound-support
ljudtät soundproof
ljudvall sound barrier
ljudvåg sound wave
ljuga lie
ljuga ihop fabricate
ljum lukewarm
ljummen tepid
ljumske groin
ljumt moderately
ljung heather
ljunga flash
Ljungby kommun Ljungby Municipality
ljungeld flash of lighting
ljungpipare golden plover
Ljungväxter Ericaceae
Ljunits härad Ljunit Hundred
ljus clear
Ljus -et Candle
ljus idé brain wave
ljus och glad colorful
ljusaste brightest
ljusblå pale blue
ljusbrytning refraction
Ljusbågsugn Electric arc furnace
Ljusdals kommun Ljusdal Municipality
Ljusdesigner Lighting designer
Ljusets hastighet Speed of light
ljusfläck blip
Ljusförorening Light pollution
ljushuvud whizz
ljushyad white
ljushyllt white
ljushårig fair
ljuskrona chandelier
ljuskälla luminary
ljuskänslig sensitive
ljuskänslighet sensitivity
Ljusmarkering -en Evolution
ljusmätare photometer
ljusna brighten
Ljusnan Ljusnan River
Ljusnarsbergs kommun Ljusnarsberg Municipality
Ljusröd ara Scarlet Macaw
Ljussabel Lightsaber
ljussken candlelight
ljussläckare candle snuffer
ljusstake candlestick
ljusstråle streamer
ljusstyrka luminosity
ljust brightly
ljuster gaff
Ljusterapi Light therapy
ljusvåg light-wave
ljusår light-year
Ljutomer Ljutomer
ljuv delicious
ljuva ord sweet nothings
ljuvlig delightful
ljuvlighet loveliness
ljuvligt wonderfully
Llandovery Llandovery epoch
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Llanfairpwllgwyngyll
Llangollen Llangollen
Lleida Lleida
Lleu Llaw Gyffes Lleu Llaw Gyffes
Lleyn Llŷn Peninsula
Lleyton Hewitt Lleyton Hewitt