Söktermen at once har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
at once (a) [action] omedelbart (a) [action]
at once (o) [promptly] omedelbart (o) [promptly]
at once (o) [time] omedelbart (o) [time]
at once (a) [action] ögonblickligen (a) [action]
at once (o) [time] ögonblickligen (o) [time]
EN Engelska SV Svenska
at once (a) [action] genast (a) [action]
at once (o) [time] genast (o) [time]
at once (o) [promptly] på en gång (o) [promptly]
at once (o) [time] på en gång (o) [time]
at once (o) [time] direkt (o) [time]
at once (o) [promptly] prompt (o) [promptly]

EN SV Översättningar för at

at (o) [price] för (o) [price]
at till
at
at (o) [time] (o) [time]
at (o) [proximity] vid (o) [proximity]
at (o) [time] vid (o) [time]
at (o) [proximity] nära (o) [proximity]
at i
at hos
at vid

EN SV Översättningar för once

once (o) [conjunction] när (o) [conjunction]
once (o) [conjunction] väl (o) [conjunction]
once (o) [past] förr (o) [past]
once (o) [past] tidigare (o) [past]
once (o) [number] en gång (o) [number]
once (o) [past] en gång (o) [past]
once (n) [quantity] en gång (n) [quantity]
once (o) [quantity] en gång (o) [quantity]
once (o) [past] en gång i tiden (o) [past]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för at once SV Översättningar
instantly [immediately] direkt
now [immediately] nu {n}
right away [immediately] ögonblickligen
directly [immediately] strax
without delay [immediately] utan dröjsmål
concurrently [at the same time] samtidigt
parallel [at the same time] parallell linje (u)
together [at the same time] ihop
immediately [time] ofördröjligen
forthwith [time] med en gång (adv)
abruptly [instantly] abrupt
promptly [instantly] på slaget
instantaneously [instantly] genast
simultaneously [together] samtidigt