Söktermen barrier har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
barrier (n) [figuratively] barriär (n) [figuratively] (u)
barrier (n) [obstruction] barriär (n) [obstruction] (u)
barrier (n) [obstruction] hinder (n) {n} [obstruction]
barrier spärr (u)
barrier skrank

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för barrier SV Översättningar
dike [embankment] dike {n}
wall [embankment] vägg (u)
gate [embankment] port (u)
dam [embankment] moder (u)
hindrance [obstruction] spärr (u)
impediment [obstruction] talfel {n}
snag [obstruction] krux {n}
obstacle [obstruction] hinder {n}
jam [obstruction] klämma
block [obstruction] kvarter {n}
siege [isolation] belägring (u)
barricade [isolation] barrikad (u)
bar [isolation] krog
blockade [isolation] blockad (u)
check [thing] passa
deterrent [thing] avskräckningsvapen (adj n)
fence [thing] staket {n}
railing [wall] räcke
rampart [wall] fästningsvall
fortification [wall] befästning