Söktermen barrier har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
barrier (n) [figuratively] barriär (n) [figuratively] (u)
barrier (n) [obstruction] barriär (n) [obstruction] (u)
barrier (n) [obstruction] hinder (n) {n} [obstruction]
barrier spärr (u)
barrier skrank

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för barrier SV Översättningar
dike [embankment] bank (u)
wall [embankment] mur (u)
gate [embankment] utgång (u)
dam [embankment] bank (u)
hindrance [obstruction] hinder {n}
impediment [obstruction] hinder {n}
snag [obstruction] hake (u)
obstacle [obstruction] hinder {n}
jam [obstruction] fylla
block [obstruction] blockering (u)
siege [isolation] belägring (u)
barricade [isolation] barrikad (u)
bar [isolation] takt (u)
blockade [isolation] blockad (u)
check [thing] stoppa
deterrent [thing] avskräckningsmedel {n}
fence [thing] inhägnad (u)
railing [wall] galler {n}
rampart [wall] vall (u)
fortification [wall] befästande {n}