Söktermen befogad har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
befogad justifiable
SV Synonymer för befogad EN Översättningar
rättvis [berättigad] well-deserved
rättmätig [berättigad] rightful
skälig [berättigad] fair
billig [berättigad] cheap
välgrundad [berättigad] well-founded
behörig [berättigad] certificated
korrekt [berättigad] for real (adj adv)
tillåtlig [rättvis] admissible
tillåten [rättvis] allowed
försvarlig [rättvis] justifiable
berättigad [rättvis] eligible
laglig [tillåten] lawful
legitim [tillåten] legitimate
oantastlig [tillåten] unexceptionable (formal)
tillbörlig [giltig] due
just [giltig] exactly
grundad [giltig] grounded
riktig [skälig] for real (adj adv)
passande [skälig] seemly (literature)
välförtjänt [skälig] rightfully