Söktermen chair har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
chair (n v) [chairperson] ordförande (n v) [chairperson] (u)
chair stol (u)
chair (n) [furniture] stol (n) [furniture] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för chair SV Översättningar
throne [thing] tron (u)
bench [thing] hyvelbänk (u)
dais [thing] plattform (u)
chairman [person] president (u)
authority [person] befogenhet
arbitrate [referee] skiljedom (u)
preside [referee] (formal presidera
regulate [referee] styra
umpire [referee] skiljedomare (u)
moderate [referee] sansad
electrocution [electric chair] dödande med elektrisk ström {n}
execution [electric chair] (formal verkställande {n}
guillotine [electric chair] giljotin (u)
capital punishment [electric chair] dödsstraff {n}
post [position] posta
office [position] tjänst (u)
profession [position] bekännelse (u)
job [position] jobb {n}
place [position] placera
trade [position] näring (u)