Söktermen deduce har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
deduce (v) [decision] sluta sig till (v) [decision]
deduce (v) [decision] dra slutsats (v) [decision]
deduce härleda
deduce (v) [to reach conclusion by logic] härleda (v) [to reach conclusion by logic]
deduce (v) [to reach conclusion by logic] deducera (v) [to reach conclusion by logic]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deduce SV Översättningar
ascertain [activity] utröna
discern [activity] urskilja
distinguish [activity] urskilja
differentiate [activity] skilja sig
compute [activity] beräkna
discriminate [activity] skilja
reckon [activity] tror
tell [activity] avgöra
infer [reach a conclusion] innebära
gather [reach a conclusion] plocka
reason [reach a conclusion] reson
assume [reach a conclusion] ta på sig
presume [reach a conclusion] undererstå sig
judge [reach a conclusion] domare (u)
conclude [reach a conclusion] konkludera
learn [conclude] erfara
understand [conclude] förstå