Söktermen deduct har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
deduct (a) [mathematics] dra av (a) [mathematics]
deduct (v) [money] dra av (v) [money]
deduct (v) [to take one thing from another] dra av (v) [to take one thing from another]
deduct (a) [mathematics] dra ifrån (a) [mathematics]
deduct (v) [money] dra ifrån (v) [money]
EN Engelska SV Svenska
deduct (a) [mathematics] räkna ifrån (a) [mathematics]
deduct (v) [money] räkna ifrån (v) [money]
deduct (a) [mathematics] subtrahera (a) [mathematics]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deduct SV Översättningar
concede [adjustment] släppa in
remit [adjustment] efterskänka
subtract [adjustment] dra ifrån
set apart [adjustment] lägga åt sidan
abate [adjustment] (formal lindra
allow [adjustment] öppna dörren för
bate [discount] hålla tillbaka
rebate [discount] avdrag {n}
take [reduction] tagande
diminish [decrease] minska
withhold [decrease] hålla inne
lessen [decrease] förminska
dock [decrease] skeppsdocka
discount [abate] rabatt (u)
reduce [subtract] knappa in