Söktermen EC directive on waste disposal har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för ec

EN SV Översättningar för directive

directive direktiv {n}
directive (n) [command] direktiv (n) {n} [command]
directive (n) [military] direktiv (n) {n} [military]
directive anvisning

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för waste

waste (a) [material] avfalls- (a) [material]
waste avfall {n}
waste (n) [household waste] avfall (n) {n} [household waste]
waste (n) [household waste] skräp (n) {n} [household waste]
waste (n) [household waste] sopor (n) [household waste] (up)
waste (n) [factory] avfallsprodukt (n) [factory] (u)
waste (v) [money] kasta bort (v) [money]
waste (v) [money]
 • wasted
 • waste
 • waste
 • wasted
 • wasted
förbruka (v) [money]
 • förbrukad
waste (v) [money]
 • wasted
 • waste
 • waste
 • wasted
 • wasted
konsumera (v) [money]
 • konsumerad
waste öde {n}

EN SV Översättningar för disposal

disposal (n) [kitchen appliances] (informal) avfallshanteringsenhet (n) [kitchen appliances] (u)
disposal (n) [disposition] (informal) ordnande (n) {n} [disposition]
disposal (n) [disposition] (informal) anordning (n) [disposition] (u)
disposal (n) [disposition] (informal) placering (n) [disposition] (u)
disposal (n) [disposition] (informal) arrangemang (n) {n} [disposition]
disposal (n) [general] (informal) förfogande (n) {n} [general]
disposal (n) [general] (informal) disposition (n) [general] (u)
disposal (informal) disponera
disposal (informal) fritt förfogande