Söktermen eventualitet har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
eventualitet (n) [händelse] (u) possibility (n) [händelse]
eventualitet (n) [händelse] (u) eventuality (n) [händelse] (formal)
eventualitet (u) contingency
eventualitet (n) [händelse] (u) contingency (n) [händelse]
SV Synonymer för eventualitet EN Översättningar
chans [utsikt] (u chance
sannolikhet [utsikt] (u likelihood
utväg [utsikt] means
medel [utsikt] n means
förutsättning [utsikt] (u presumption
råd [utsikt] n council
tillfälle [utsikt] n occasion (formal)
kryphål [utsikt] n loop-hole
alternativ [utsikt] n alternative
hypotes [utsikt] (u hypothesis
potential [utsikt] (u potential
möjlighet [utsikt] (u capability
resurs [möjlighet] resources
uppslag [möjlighet] n cuff
sätt [möjlighet] n manner
lösning [möjlighet] (u solution
räddning [möjlighet] (u rescue
tillflykt [möjlighet] (u recourse (formal)
hjälpmedel [möjlighet] n facility
fall [chans] n fall