Söktermen förlopp har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
förlopp (n) [utveckling] {n} pattern (n) [utveckling]
förlopp {n} lapse
förlopp (n) [utveckling] {n} course (n) [utveckling]
förlopp (n) [vanlig ordning] {n} tenor (n) [vanlig ordning] (formal)
förlopp {n} course
SV Synonymer för förlopp EN Översättningar
cykel [tidsmått] (u cycle
kretslopp [tidsmått] n orbit
sekvens [tidsmått] sequence
följd [tidsmått] (u series
serie [tidsmått] (u comic strip
räcka [tidsmått] suffice (formal)
sträcka [tidsmått] way
växling [tidsmått] (u shunt
period [tidsmått] (u stretch
procedur [utveckling] (u procedure
förändring [utveckling] (u change
reaktion [utveckling] (u reaction
process [utveckling] (u case
berättelse [handling] (u tale
historia [handling] (u tale
novell [handling] (u short story
framsteg [förkovran] n advances
tillväxt [förkovran] (u growth
stegring [förkovran] (u increase
evolution [förkovran] (u evolution