Söktermen period har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
period (n) [tid] (u) stretch (n) [tid]
period (n) [tid] (u) space (n) [tid]
period (n) [allmän] (u) term (n) [allmän]
period (n) [tid] (u) span (n) [tid]
period (n) [tid] (u) spell (n) [tid]
SV Svenska EN Engelska
period (n) [tid] (u) period (n) [tid]
period (n) [tid] (u) period of time (n) [tid]
period (n) [tid] (u) time span (n) [tid]
SV Synonymer för period EN Översättningar
yttrande [sats] n prononcement
ordföljd [sats] word order
passus [sats] (u passage
sammanhang [sats] n context
mening [sats] (u purport (formal)
cykel [tidsmått] (u cycle
kretslopp [tidsmått] n orbit
sekvens [tidsmått] sequence
följd [tidsmått] (u series
serie [tidsmått] (u comic strip
räcka [tidsmått] suffice (formal)
sträcka [tidsmått] way
växling [tidsmått] (u shunt
förlopp [tidsmått] n lapse
epok [tidsskede] (u epoch
tid [tidsskede] (u time
era [tidsskede] (u era
tidrymd [tidsskede] lapse
tidevarv [tidsskede] n era
stadium [tidsskede] n stage
EN Engelska SV Svenska
period (n) [tid] (u) stretch (n) [tid]
period (n) [tid] (u) space (n) [tid]
period (n) [allmän] (u) term (n) [allmän]
period (n) [tid] (u) span (n) [tid]
period (n) [tid] (u) spell (n) [tid]
period (n) [tid] (u) period (n) [tid]
period (n) [tid] (u) period of time (n) [tid]
period (n) [tid] (u) time span (n) [tid]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för period SV Översättningar
duration [time] tid (u)
generation [time] tidsålder
era [time] skede
epoch [time] tid (u)
date [time] tidpunkt (u)
century [time] århundrade {n}
age [time] åratal
rhythm [frequency] rytm (u)
succession [frequency] rad (u)
alternation [frequency] växling (u)
cycle [frequency] cykel (u)
span [period of time] spann {n}
genesis [period of time] (formal tillblivelse (u)
interval [length] paus (u)
term [length] förhållningsregel
time [length] stund (u)
continuance [length] fortgång (u)
season [length] säsong
course [duration] kosa
spell [duration] varsla om