Söktermen yttrande har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
yttrande (n) [kommentar] {n} remark (n) [kommentar]
yttrande (n) [kommentar] {n} comment (n) [kommentar]
yttrande {n} opinion
yttrande (n) [aktion] {n} expression (n) [aktion]
yttrande {n} observation
SV Svenska EN Engelska
yttrande (n) [konversation] {n} dialogue (n) [konversation]
yttrande (n) [konversation] {n} conversation (n) [konversation]
yttrande (n) [konversation] {n} talk (n) [konversation]
yttrande (n) [konversation] {n} discourse (n) [konversation] (formal)
yttrande (n) [konversation] {n} talking (n) [konversation]
yttrande {n} stance
yttrande {n} prononcement
yttrande {n} utterance
yttrande {n} uterance
SV Synonymer för yttrande EN Översättningar
meddelande [kungörelse] n errand
deklaration [kungörelse] (u tax return
bulletin [kungörelse] (u bulletin
anslag [kungörelse] n allocation
manifest [kungörelse] n manifest (formal)
cirkulär [kungörelse] n circular
anmälan [kungörelse] (invariable announcement
upplysning [kungörelse] (u enlightenment
rapport [kungörelse] (u report
tillkännagivande [kungörelse] n announcement
förslag [utlåtande] n proposals
promemoria [utlåtande] memorandum
petition [utlåtande] (u petition
skrivelse [utlåtande] writ
utredning [utlåtande] disentanglement
utlåtande [betänkande] stance
ordföljd [sats] word order
period [sats] (u stretch
passus [sats] (u passage
sammanhang [sats] n context