Söktermen knowledge har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
knowledge (n) [secret] kännedom (n) [secret] (u)
knowledge insikt (u)
knowledge (n) [general] kunskap (n) [general] (u)
knowledge (n) [secret] vetskap (n) [secret] (u)
knowledge vetenskap (u)
EN Engelska SV Svenska
knowledge vetande

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för knowledge SV Översättningar
opinion [idea] mnenje {n}
sense [idea] občutek {m}
intelligence [understanding] inteligenca {f}
comprehension [understanding] razumevanje (n)
information [enlightenment] informacija {f}
teaching [enlightenment] poučevanje
education [enlightenment] izobrazba {f}
skill [expertise] veščina {f}
training [expertise] izobraževanje {n}
science [information] znanost {f}