Söktermen recognition har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
recognition (n) [fame] erkännande (n) {n} [fame]
recognition (n) [remember] igenkännande (n) {n} [remember]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för recognition SV Översättningar
assent [agreement] (formal bifall {n}
approval [agreement] gillande
capitulation [agreement] kapitulation (u)
acceptance [agreement] antagande {n}
gratitude [gratefulness] tacksamhet (u)
thankfulness [gratefulness] tacksamhet (u)
acknowledgment [gratefulness] erkänsla (u)
valuation [gratefulness] uppskattning (u)
appreciation [gratefulness] bedömning (u)
awareness [grasp] kännedom (u)
understanding [grasp] förståelse (u)
judgment [grasp] omdöme {n}
cognizance [grasp] kännedom (u)
knowledge [grasp] vetenskap (u)
statement [confession] programsats (n v)
contract [confession] överenskommelse (u)
reply [confession] genmäla
response [confession] gensvar {n}
admission [confession] medgivande {n}
apprehension [perceiving] farhåga (u)