Söktermen solitude har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
solitude (n) [general] (formal) ensamhet (n) [general] (u)
solitude (n) [state of being alone] (formal) ensamhet (n) [state of being alone] (u)
solitude (formal) enslighet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för solitude SV Översättningar
wasteland [nature] ödemark (u)
waste [nature] öde {n}
sand [nature] strand (u)
wilderness [nature] obygd
desert [nature] öken (u)
seclusion [isolation] avstängdhet (u)
privacy [isolation] privatliv {n}
retirement [isolation] pensionering (n)
silence [isolation] tystnad (u)
withdrawal [retirement] avlägsnande {n}
departure [retirement] bortgång
recession [retirement] tillväxt (u)
evacuation [retirement] uttömning (u)
retreat [retirement] återtåga
detachment [lonesomeness] avskiljande {n}
separation [lonesomeness] avskiljande {n}
isolation [lonesomeness] isolering (u)
desolation [lonesomeness] ödslighet
loneliness [lonesomeness] ensamhet (u)
reticence [privacy] förtegenhet (u)