Söktermen start har 42 resultat
SV Svenska EN Engelska
start (n) [flygning] (u) takeoff (n) [flygning]
start (n) [allmän] (u) beginning (n) [allmän]
start (n) [allmän] (u) start (n) [allmän]
start (n) [plats] (u) start (n) [plats]
start (n) [sport] (u) start (n) [sport]
SV Svenska EN Engelska
start (n) [allmän] (u) commencement (n) [allmän]
start (n) [idé] (u) inception (n) [idé]
start (n) [plats] (u) starting point (n) [plats]
start (n) [plats] (u) point of departure (n) [plats]
start (u) get-away
start (u) start
SV Synonymer för start EN Översättningar
avfärd [avtåg] (u partida {f}
avresa [avtåg] salir
farväl [avtåg] n nos vemos
avgång [avresa] (u partida {f}
fart [sats] (u velocidad {f}
debut [begynnelse] (u debut {m}
början [begynnelse] (invariable principio {m}
begynnelse [början] (u inicio {m}
grundande [början] n fundación {f}
EN Engelska SV Svenska
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [discussion]
 • börjad
start sätta i rörelse
start (n) [time] försprång (n) {n} [time]
start (n) [place] startplats (n) [place] (u)
start (n) [movement] ryck (n) {n} [movement]
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
initiera (v) [beginning]
 • initierad
start (v) [surprise] spritta till (v) [surprise]
start (v) [surprise] rycka till (v) [surprise]
start (v) [fear] rycka till (v) [fear]
start (n) [movement] avfärd (n) [movement] (u)
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
framkalla (v) [disaster]
 • framkallad
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
förorsaka (v) [disaster]
 • förorsakad
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
vålla (v) [disaster]
 • vållad
start (v) [begin] begynna (v) [begin]
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
inleda (v) [discussion]
 • inledd
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
inleda (v) [beginning]
 • inledd
start (v) [automobiles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starta (v) [automobiles]
 • startad
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [beginning]
 • börjad
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [begin]
 • börjad
start (n) [sports] start (n) [sports] (u)
start (n) [place] start (n) [place] (u)
start (n) [general] start (n) [general] (u)
start (n) [beginning] källa (n) [beginning] (u)
start (n) [beginning] begynnelse (n) [beginning] (u)
start (n) [general] början (n) [general] (invariable)
start (n) [beginning] början (n) [beginning] (invariable)
start (n) [action] början (n) [action] (invariable)
start (n) [beginning] ursprung (n) {n} [beginning]
start (v) [beginning] ta itu med (v) [beginning]
start (v) [vehicles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starta (v) [vehicles]
 • startad
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starta (v) [begin]
 • startad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för start SV Översättningar
initiation [commencement] inledning (u)
arising [commencement] härrörande
outset [commencement] början (invariable)
opening [commencement] glugg
dawn [commencement] gryning (u)
emergence [commencement] uppdykande {n}
beginning [commencement] begynnelse (u)
shrink [cower] skrumpna
cringe [cower] svansa
tremble [cower] bäva
quake [cower] skalv {n}
blanch [cower] blekna
fear [cower] rädsla (u)
quail [cower] (formal förlora modet
begin [commence] påbörja
initiate [commence] inviga någon i
embark [commence] stiga på
scare [event] bli skrämd
shock [event] chock {n}
spasm [event] krampryckning