Söktermen taste har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
taste (v) [food]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
prova (v) [food]
 • provad
taste (n) [preference] tycke (n) {n} [preference]
taste (n) [culinary] smak (n) [culinary] (u)
taste (n) [fashion] smak (n) [fashion] (u)
taste (n) [physiology] smak (n) [physiology] (u)
EN Engelska SV Svenska
taste (n) [preference] smak (n) [preference] (u)
taste (v) [food]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
smaka (v) [food]
 • smakad
taste (v) [physiology]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
smaka (v) [physiology]
 • smakad
taste (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] smakbit (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] (u)
taste (n) [quantity] smakbit (n) [quantity] (u)
taste (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] smakprov (n v) {n} [''(figuratively)'' a small amount of experience]
taste (n) [quantity] smakprov (n) {n} [quantity]
taste (n) [experience] försmak (n) [experience] (u)
taste
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
avsmaka
 • avsmakad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för taste SV Översättningar
character [ambience] tecken {n}
impression [ambience] prägel
sense [ambience] sinne {n}
milieu [ambience] (formal social omgivning (u)
feel [ambience] beröring (u)
decor [ambience] inredning (u)
atmosphere [ambience] atmosfär (u)
dignity [refinement] värdighet (u)
grace [refinement] stöd {n}
beauty [refinement] skönhet (u)
polish [refinement] polityr
finish [refinement] mål {n}
distinction [refinement] åtskillnad
elegance [refinement] grace (u)
observation [view] yttrande {n}
attention [view] tillsyn (u)
perception [view] (formal uppfattning (u)
appreciation [view] bedömning (u)
discrimination [view] diskriminering (u)
judgment [view] omdöme {n}