Söktermen upplysa har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
enlighten (v) [klargöra]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [karaktär]
 • upplyst
edify (v) [karaktär]
 • edified
 • edify
 • edify
 • edified
 • edified
upplysa (v) [information]
 • upplyst
update (v) [information]
 • updated
 • update
 • update
 • updated
 • updated
upplysa (v) [information] let know (v) [information]
upplysa (v) [information] acquaint with (v) [information]
SV Svenska EN Engelska
upplysa (v) [belysning] light up (v) [belysning]
upplysa (v) [information]
 • upplyst
notify (v) [information]
 • notified
 • notify
 • notify
 • notified
 • notified
upplysa (v) [information]
 • upplyst
inform (v) [information]
 • informed
 • inform
 • inform
 • informed
 • informed
upplysa (v) [klargöra] make clear (v) [klargöra]
upplysa (v) [karaktär]
 • upplyst
enlighten (v) [karaktär]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [information]
 • upplyst
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa
 • upplyst
enlighten
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
clarify (v) [klargöra]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
upplysa (v) [belysning]
 • upplyst
illuminate (v) [belysning]
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
upplysa (v) [information]
 • upplyst
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
upplysa
 • upplyst
illuminate
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
upplysa
 • upplyst
lighten
 • lightened
 • lighten
 • lighten
 • lightened
 • lightened
upplysa
 • upplyst
brighten
 • brightened
 • brighten
 • brighten
 • brightened
 • brightened
SV Synonymer för upplysa EN Översättningar
delge [meddela] transmitir
informera [meddela] transmitir
rapportera [meddela] denunciar
orientera [meddela] orientar
påpeka [meddela] señalar
varna [meddela] advertir
varsko [meddela] prevenir
påminna [meddela] recordar
inviga [meddela] santificar
underrätta [meddela] transmitir
tillkännage [offentligen utropa] sacar a luz
förkunna [offentligen utropa] divulgar
offentliggöra [offentligen utropa] sacar a luz
meddela [offentligen utropa] transmitir
proklamera [offentligen utropa] proclamar
framsäga [offentligen utropa] decir
annonsera [offentligen utropa] publicar
publicera [offentligen utropa] sacar a luz
påbjuda [offentligen utropa] decretar
kungöra [offentligen utropa] revelar