Söktermen with regard to har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
with regard to (o) [connection] mot (o) [connection]
with regard to (o) [connection] beträffande (o) [connection]
with regard to (o) [proposal] beträffande (o) [proposal]
with regard to (o) [writing] beträffande (o) [writing]
with regard to (o) [connection] angående (o) [connection]
EN Engelska SV Svenska
with regard to (o) [general] angående (o) [general]
with regard to (o) [proposal] angående (o) [proposal]
with regard to (o) [connection] med avseende på (o) [connection]
with regard to (o) [general] med avseende på (o) [general]
with regard to (o) [writing] rörande (o) [writing]
with regard to (o) [general] med hänsyn till (o) [general]
with regard to (o) [connection] i förhållande till (o) [connection]
with regard to (o) [connection] gentemot (o) [connection]

EN SV Översättningar för with

with (prep) [against] mot (prep) [against]
with med
with (prep) [against] med (prep) [against]
with (o) [at the same rate as] med (o) [at the same rate as]
with (o) [feature] med (o) [feature]
with (o) [general] med (o) [general]
with (o) [in the case of] med (o) [in the case of]
with (o) [in the company of] med (o) [in the company of]
with hos
with tillsammans med

EN SV Översättningar för regard

regard (n) [feelings] hänsyn (n) [feelings] (u)
regard (n) [feelings] hänsynstagande (n) {n} [feelings]
regard (n) [feelings] respekt (n) [feelings] (u)
regard (n) [feelings] aktning (n) [feelings] (u)
regard
 • regarded
 • regard
 • regard
 • regarded
 • regarded
betrakta
 • betraktad
regard (v) [general] se på (v) [general]
regard
 • regarded
 • regard
 • regard
 • regarded
 • regarded
avse
 • avsedd

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för with regard to SV Översättningar
connected with [concerning] i fråga om
respecting [concerning] med hänsyn till
of [concerning] -s
about [concerning] vid
concerning [part of speech] rörande
regarding [about] i fråga om