Söktermen avsluta har 33 resultat
SVSvenskaDETyska
avsluta(v)[avrunda]
 • avsluten
abrunden(v)[avrunda]
 • abgerundet
 • rundest ab
 • runden ab
 • rundetest ab
 • rundeten ab
 • runde ab
avsluta(v)[uppgift]
 • avsluten
abschließen(v)[uppgift]
 • abgeschlossen
 • schließt ab
 • schließen ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
avsluta(v)[uppgift]
 • avsluten
beendigen(v)[uppgift]
 • beendigt
 • beendigst
 • beendigen
 • beendigtest
 • beendigten
 • beendig(e)
avsluta(v)[avrunda]
 • avsluten
vollenden(v)[avrunda]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avsluta(v)[uppgift]
 • avsluten
vollenden(v)[uppgift]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
SVSvenskaDETyska
avsluta(v)[möte]
 • avsluten
schließen(v)[möte]
 • geschlossen
 • schließt
 • schließen
 • schlossest
 • schlossen
 • schließ(e)
avsluta(v n adj)[put an end to]
 • avsluten
schließen(v n adj)[put an end to]
 • geschlossen
 • schließt
 • schließen
 • schlossest
 • schlossen
 • schließ(e)
avsluta(v)[subjekt]
 • avsluten
schließen(v)[subjekt]
 • geschlossen
 • schließt
 • schließen
 • schlossest
 • schlossen
 • schließ(e)
avsluta(v)[möte]
 • avsluten
abwickeln(v)[möte](sich)
 • abgewickelt
 • wickelst ab
 • wickeln ab
 • wickeltest ab
 • wickelten ab
 • wickle ab
avsluta(v)[möte]
 • avsluten
abschließen(v)[möte]
 • abgeschlossen
 • schließt ab
 • schließen ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
avsluta(v)
 • avsluten
beschließen(v)
 • beschlossen
 • beschließt
 • beschließen
 • beschlossest
 • beschlossen
 • beschließ(e)
avsluta(v)[avrunda]
 • avsluten
beschließen(v)[avrunda]
 • beschlossen
 • beschließt
 • beschließen
 • beschlossest
 • beschlossen
 • beschließ(e)
avsluta(v)
 • avsluten
erledigen(v)
 • erledigt
 • erledigst
 • erledigen
 • erledigtest
 • erledigten
 • erledig(e)
avsluta(v)[avtal]
 • avsluten
tätigen(v)[avtal]
 • getätigt
 • tätigst
 • tätigen
 • tätigtest
 • tätigten
 • tätig(e)
avsluta(v)[To finish off a task completely] zum Abschluss bringen(v)[To finish off a task completely]
avsluta(v)[To finish off a task completely]
 • avsluten
zusammenfassen(v)[To finish off a task completely]
 • zusammengefasst
 • fasst zusammen
 • fassen zusammen
 • fasstest zusammen
 • fassten zusammen
 • fasse zusammen
avsluta(v)
 • avsluten
finishen(v)
 • gefinisht
 • finishst
 • finishen
 • finishtest
 • finishten
 • finish(e)
avsluta(v)
 • avsluten
ausmachen(v)
 • ausgemacht
 • machst aus
 • machen aus
 • machtest aus
 • machten aus
 • mach(e) aus
avsluta(v)[affär]
 • avsluten
abschließen(v)[affär]
 • abgeschlossen
 • schließt ab
 • schließen ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
avsluta(v)
 • avsluten
abschließen(v)
 • abgeschlossen
 • schließt ab
 • schließen ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
avsluta(v)[aktivitet]
 • avsluten
stoppen(v)[aktivitet]
 • gestoppt
 • stoppst
 • stoppen
 • stopptest
 • stoppten
 • stopp(e)
avsluta(n v)[to come to an end]
 • avsluten
enden(n v)[to come to an end]
 • geendet
 • endest
 • enden
 • endetest
 • endeten
 • ende
avsluta(v)[möte]
 • avsluten
enden(v)[möte]
 • geendet
 • endest
 • enden
 • endetest
 • endeten
 • ende
avsluta(v)[aktivitet]
 • avsluten
enden(v)[aktivitet]
 • geendet
 • endest
 • enden
 • endetest
 • endeten
 • ende
avsluta(v)[uppgift]
 • avsluten
beenden(v)[uppgift]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(n v)[to complete]
 • avsluten
beenden(n v)[to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v n adj)[put an end to]
 • avsluten
beenden(v n adj)[put an end to]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)[allmän]
 • avsluten
beenden(v)[allmän]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)[aktivitet]
 • avsluten
beenden(v)[aktivitet]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)
 • avsluten
beenden(v)
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(n v)[to come to an end]
 • avsluten
aufhören(n v)[to come to an end]
 • aufgehört
 • hörst auf
 • hören auf
 • hörtest auf
 • hörten auf
 • hör(e) auf
avsluta(v)[aktivitet]
 • avsluten
anhalten(v)[aktivitet]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
avsluta(v)
 • avsluten
abbrechen(v)
 • abgebrochen
 • brichst ab
 • brechen ab
 • brachst ab
 • brachen ab
 • brich ab
SVSynonymer för avslutaDEÖversättningar
klara av[göra undan]einigen (sich)
utföra[göra undan]bewerkstelligen
slutföra[göra undan]beenden
verkställa[göra undan]bewirken
slita[göra slut på]abplagen (sich)
besluta[göra slut på]entschließen (sich)
bestämma[göra slut på]entschließen (sich)
avtala[göra slut på]absprechen
lösa[göra slut på]auflösen
bedöma[göra slut på]bonitieren
döma[göra slut på]verurteilen
besegla[göra slut på]besiegeln
bekräfta[göra slut på]bekräftigen
ordna[göra slut på]zubereiten
avgöra[göra slut på]festlegen
avbryta[avfärda]streichen
fullfölja[slutföra]beenden
genomföra[slutföra]durchführen
färdigställa[slutföra]fertigmachen
göra färdig[slutföra]fertigmachen