Svenska Engelska
rigor mortis rigor mortis
rigorist stickler
rigorös rigorous
Rihanna Rihanna
Riigivanem State Elder of Estonia
Riihimäki järnvägsstation Riihimäki railway station
Riihimäki-Sankt Petersburg-banan Riihimäki-Saint Petersburg railroad
Riitta-Liisa Roponen Riitta-Liisa Roponen
Rijeka Rijeka
Rijksmuseum Rijksmuseum
Rijnsburg Rijnsburg
rik substantial
rik kvinna rich woman
rik man rich man
rik på rich in
Rik Van Steenbergen Rik van Steenbergen
Rikard Richard
Rikard I av Normandie Richard I of Normandy
Rikard I Lejonhjärta Richard I of England
Rikard II av England Richard II of England
Rikard III Richard III
Rikard III av England Richard III of England
Rikard Nordraak Rikard Nordraak
rike realm
rikedom wealth
rikedomar wealth
riket reich
Riket vid vägens slut The kingdom at the end of the road
Rikets sal Kingdom Hall
Rikets ständer States-General
Rikissa av Danmark Rikissa of Denmark
Rikissa av Polen Rikissa of Poland
Rikissa Birgersdotter Rikissa Birgersdotter
Rikkyouniversitetet Rikkyo University
riklig substantial
rikligen abundantly
riklighet plenty
rikligt richly
rikligt förekommande abounding
rikoschett ricochet
rikoschettera ricochet
riks- long-distance
Riksarkivet National Archives of Sweden
riksbank central bank
riksdag parliament
Riksdag -en Parliament
riksdagen House of Representatives
Riksdagshusbranden Reichstag fire
Riksdagshuset i Berlin Reichstag building
Riksdagshuset i Helsingfors Eduskuntatalo
Riksdagshuset i Stockholm Riksdag building
riksdagskvinna Representative
riksdagsledamot Representative
riksdagsman Representative
Riksdagsval i Sverige Elections in Sweden
riksdaler rix-dollar
riksföreståndare regent
riksha rickshaw
Rikskammarrätten Reichskammergericht
Riksmark German Reichsmark
Riksmarskalk Reichsmarschall
Riksomedelbar Reichsfreiheit
rikspolis state police
Rikspresident President of Germany
Riksrådet Privy Council of Sweden
Riksrådet i Sverige Privy Council of Sweden
rikssamtal long-distance call
Riksstäder Free Imperial City
Riksstånd Imperial State
Riksståthållare Governor-general of Norway
Rikssvenska Standard Swedish
Riksvikarie Regent
riksväg state highway
Riksvärnet Reichswehr
riksäpple orb
rikt richly
rikt modulerad lilting
rikt tal abundant number
rikta aim
rikta elden mot zero in on
rikta fel misdirect
rikta mot refer to
rikta uppmärksamhet på point out to
riktad graf directed graph
riktad radiosignal beam
Riktad sprängverkan Shaped charge
riktade directed
riktat mot aim at
riktig proper
riktig överraskning eye-opener
riktighet propriety
riktigt indeed