Svenska Engelska
SMP SMP
Smriti Smriti
sms SMS
SMS Blücher SMS Blücher
SMS Goeben SMS Goeben
SMS Lützow SMS Lützow
SMS Pommern SMS Pommern
SMS Scharnhorst SMS Scharnhorst
SMS Seydlitz SMS Seydlitz
smuggelgods contraband
smuggla foist
smuggla in sneak
smugglade smuggled
smugglare smuggler
smuggling smuggling
smula scrap
Smula -n Bit
smula sig crumble
smula sönder crumble
smulig crumbly
smulor pickings
smultron strawberry
Smultronsläktet Strawberry
Smultronstället Wild Strawberries
smurf smurf
Smurferna The Smurfs
smussla in sneak
smuts dirt
smutsa blacken
smutsa ned contaminate
smutsa ner muddy
smutsfläck smudge
smutsfärgad dirty
smutsgris slob
smutsig indecent
smutsig bomb dirty bomb
smutsighet obscurity
smutsigt filthily
smutsigt sår dirty wound
smutskampanj smear campaign
smutskasta defame
smutskastning slander
smutskastningskampanj smear campaign
smutt nip
smutta sip
smycka decorate
smyckad decorative
smyckat med pärlor beaded
smycke ornament
Smycke -t Jewelry
smycken jewelry
smyckning embellishment
smyg stealthy
smyg- secret
smyga stalk
smyga sig snuggle
smyga sig efter stalk
smyga sig in slip in
smyga sig intill nestle up to
smyga sig på stalk
smygande stealthy
smyglyssna eavesdrop
smygreklam clandestine advertising
Smygteknik Stealth technology
Smyril Smyril
Smyslovye Gallutsinatsii Smyslovye Gallyutsinatsii
smäcker slender
smäcker kabel cablet
smäda defame
smädande vituperation
smädare blasphemer
smädelse abuse
smädelser invectives
smädesskrivare libellist
smädig libellous
smädlig abusive
smäktande languorous
smälek disgrace
smäll pop
smäll på fingrarna slap on the wrist
smälla pop
smälla igen snap
smälla igen dörren mitt framför näsan på någon slam the door in someone's face
smälla ihop knock together
smälla med clap
smälla ned slam down
smälla till hit
smällare firecracker
Smällglim Silene vulgaris
smällkaramell cracker
smällkyss smack
smält molten
smält slam digested sludge
smälta swallow
smälta maten digest
smälta ned melt down
smältbar digestible
smältdegel crucible
Smältentropi Entropy of fusion
smältning liquefaction
smältpunkt melting point
smältugn furnace
Smältvärme Enthalpy of fusion
smärgel emery
smärt slim
smärta distress
Smärtbehandling Pain management
smärtfri painless
smärtlindring anaesthesia
smärtsam tender
smärtsam förlust loss
smärtsamt painfully
smärtstillande anaesthetic
smärtstillande medel analgesic
smärttröskel pain threshold
små small
Små Antillerna Lesser Antilles
små bokstäver lower case
Små Einsteins Little Einsteins
små grytor har också öron walls have ears
små grå grey matter
Små och stora brott Crimes and Misdemeanors
Små röda blommor Little Red Flowers
små- small-time
småaktig mean
småannons classified advertisement
småbarn toddler
småbitar smithereens
småborgerlig bourgeois
småborgerlighet babbittry
Småborre Agrimonia eupatoria
småbruk smallholding
småbrukare smallholder
småbåtshamn marina
småcirkel small circle
smådel particle
smådopping dabchick
småelak mean
småelakhet meanness
småfisk fishy
småfranska roll
smågnabb banter
småhångla smooch
småkaka cookie
småkoka simmer
Småland Småland
småle för sig själv chuckle
småningom gradually
småpengar change
småprat chat
småprata chat
småsak bauble
småsaker trivia
Småsileshår Drosera intermedia
småsint petty
småskalig small-scale
småskaligt small-scale
småskog brush
småskratta chuckle
småskratta för sig själv chuckle to oneself
småskratta åt chuckle at
småskuren petty
småskvaller chat
Småsnäppa Little Stint
småsnål cheese-paring
Småspigg Ninespine stickleback
småspov whimbrel
småstad small town
småstadsbo provincial
Småstadsliv Picket Fences
småsupare tippler
småsynd peccadillo
småsysslor chores
småtimmar small hours
Småtrollen och den stora översvämningen The Moomins and the Great Flood
Småtärna Little Tern
smör butter
smöra butter
smörask butter dish
smörbakelse banbury
smörblomma buttercup
smördeg puff pastry
smördegsbröd butter roll
smörgås sandwich
Smörgås -en -ar Sandwich
smörgåsmat meat products
smörgåspapper wax paper
smörj beating
smörj- lubricating
smörja trash
smörja ner besmear
smörjapparat lubricator
smörjare lubricator
smörjelse unction
smörjgrop grease pit
smörjkopp nipple
smörjmedel lubricant
smörjning lubrication
smörkaramell butterscotch
smörkärna churn
smörpapper waxed paper
smörsyra butyric acid
Smøla kommun Smøla
SN Brussels Airlines SN Brussels Airlines
snabb express
snabb dans quickstep
snabb motorbåt speedboat
snabb replik repartee
snabb trafik fast traffic
snabb- high-speed
snabbfrysa quick-freeze
snabbgrossaffär cash-and-carry
snabbhet fastness
snabbinfo fast-info
snabbkurs crash course
Snabbläsning Speed reading
snabbmat fast food
snabbmatsrestaurang fast food restaurant
snabbreaktor fast reactor
snabbseglare clipper
snabbspola fast forward
snabbspolning fast-forward
snabbstart quickstart
Snabbstekning Stir frying
Snabbstål High speed steel
snabbt quickly
snabbt föröka sig proliferate
snabbt mångfaldigas proliferate
snabbt och enkelt svar cut-and-dried solution
snabbtelefon intercom
snabbtest rapid test
snabbtåg rapid transit train
snabbvalstangent hot key
snabel trunk
snabel-a at sign
Snabeldjur Proboscidea
Snabelpungdjur Honey Possum
snack rubbish