Söktermen as a whole har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
as a whole (o) [people] tillsammans (o) [people]
as a whole (o) [people] som helhet (o) [people]

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för whole

whole (a) [entire] fullkomlig (a) [entire]
whole (a) [entire] total (a) [entire]
whole (a) [entire] fullständig (a) [entire]
whole hel
whole (a) [entire] hel (a) [entire]
whole (a) [group] hel (a) [group]
whole (n) [unity] enhet (n) [unity] (u)
whole (n) [general] helhet (n) [general] (u)
whole (n) [unity] helhet (n) [unity] (u)
whole (a) [entire] komplett (a) [entire]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för as a whole SV Översättningar
all told [altogether] allt som allt
overall [altogether] total