Söktermen as a whole har 2 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
as a whole(o)[people] tillsammans(o)[people]
as a whole(o)[people] som helhet(o)[people]

ENSVÖversättningar för as

as(o)[reason] för(o)[reason]
as(o)[comparison] som(o)[comparison]
as(o)[conjunction] som(o)[conjunction]
as(o)[in the same way as] som(o)[in the same way as]
as(o)[comparison] liksom(o)[comparison]
as(o)[in the same way as] liksom(o)[in the same way as]
as(o)[reason](o)[reason]
as(o)[reason] på grund av(o)[reason]
as(o)[reason] därför att(o)[reason]
as(o)[reason] eftersom(o)[reason]

ENSVÖversättningar för a

a(a)[indefinite determiner] något(a)[indefinite determiner]
a(o)[indefinite article] en(o)[indefinite article]
a(a)[indefinite determiner] en(a)[indefinite determiner]
a(o)[indefinite article] ett(o)[indefinite article]
a(a)[indefinite determiner] någon(a)[indefinite determiner]

ENSVÖversättningar för whole

whole(a)[entire] fullkomlig(a)[entire]
whole(a)[entire] total(a)[entire]
whole(a)[entire] fullständig(a)[entire]
whole hel
whole(a)[entire] hel(a)[entire]
whole(a)[group] hel(a)[group]
whole(n)[unity] enhet(n)[unity](u)
whole(n)[general] helhet(n)[general](u)
whole(n)[unity] helhet(n)[unity](u)
whole(a)[entire] komplett(a)[entire]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för as a wholeSVÖversättningar
all told[altogether]allt som allt
overall[altogether]total