Söktermen Asterix and the Great Divide har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för asterix

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för great

great (a) [degree] underbar (a) [degree]
great (a) [degree] stor (a) [degree]
great (a) [general] stor (a) [general]
great (a) [degree] fantastisk (a) [degree]
great (a) [degree] super (a) [degree] (informal)
great bra

EN SV Översättningar för divide

divide (v) [intransitive] dela sig (v) [intransitive]
divide
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
indela
 • indelad
divide (v) [classification]
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
dela (v) [classification]
 • delad
divide (v) [part]
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
dela (v) [part]
 • delad
divide (v) [classification] dela upp (v) [classification]
divide (v) [apportion]
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
fördela (v) [apportion]
 • fördelad
divide
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
skilja
 • skild
divide (v) [opinion]
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
polarisera (v) [opinion]
 • polariserad
divide
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
skifta
 • skiftad
divide (v n) [calculate quotient]
 • divided
 • divide
 • divide
 • divided
 • divided
dividera (v n) [calculate quotient]
 • dividerad