Söktermen befästa har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
befästa (v) [increase the defenses of]
 • befäst
fortify (v) [increase the defenses of]
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
befästa (v) [position]
 • befäst
strengthen (v) [position]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
befästa
 • befäst
consolidate
 • consolidated
 • consolidate
 • consolidate
 • consolidated
 • consolidated
befästa (v) [position]
 • befäst
consolidate (v) [position]
 • consolidated
 • consolidate
 • consolidate
 • consolidated
 • consolidated
befästa (v) [jobb]
 • befäst
confirm (v) [jobb]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
SV Svenska EN Engelska
befästa (v) [jobb] make official (v) [jobb]
befästa
 • befäst
fortify
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
SV Synonymer för befästa EN Översättningar
styrka [stärka] (u corroborate
betrygga [stärka] secure
bestyrka [stärka] corroborate
konfirmera [stärka] confirm
konsolidera [stärka] consolidate
armera [förse med fästningsverk] reinforce
barrikadera [förse med fästningsverk] block
fastslå [stadfästa] settle firmly
trösta [stödja] solace (literature)
ge mod [stödja] embolden (formal)
cementera [armera] cement
härda [armera] inure
stärka [armera] empower
förstärka [armera] amplify
stadga [göra stadig] (u ordinance (formal)
avväga [göra stadig] balance against each other
stabilisera [göra stadig] stabilize
stadfästa [styrka] ratify (formal)
säkra [stabilisera] secure