Söktermen compact har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
compact (formal) dryg
compact (n) [contract] (formal) bindande kontrakt (n) {n} [contract]
compact (a) [concise] (formal) koncis (a) [concise]
compact (a) [concise] (formal) kortfattad (a) [concise]
compact (a) [concise] (formal) summarisk (a) [concise]
EN Engelska SV Svenska
compact (a) [concise] (formal) precis (a) [concise]
compact (a) [dense] (formal) kompakt (a) [dense]
compact (a) [size] (formal) kompakt (a) [size]
compact (a) [dense] (formal) tätt packad (a) [dense]
compact (formal)
  • compacted
  • compact
  • compact
  • compacted
  • compacted
komprimera
  • komprimerad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för compact SV Översättningar
arrangement [contract] uppställning (u)
deal [contract] planka (u)
understanding [contract] förståelse (u)
bargain [contract] kap {n}
covenant [contract] avtal {n}
transaction [contract] (formal transaktion (u)
agreement [contract] samtycke {n}
couple [combine] par {n}
integrate [combine] integrera
consolidate [combine] konsolidera
connect [combine] förbinda
martial [combine] krigisk
concentrate [combine] koncentrat
unify [combine] ena
solid [characteristic] säker
firm [characteristic] firmor
impenetrable [characteristic] outgrundlig
inflexible [characteristic] benhård
resistant [characteristic] immun
hard [characteristic] stel