Söktermen delaktighet har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
delaktighet (n) [brott] (u) implication (n) [brott]
delaktighet (n) [medverkan] (u) complicity (n) [medverkan]
delaktighet (n) [medverkan] (u) participation (n) [medverkan]
SV Synonymer för delaktighet EN Översättningar
bistånd [hjälp] n relief
deltagande [hjälp] n condolence
medverkan [hjälp] n complicity
part [portion] part
anpart [portion] share
lott [portion] (u share
bit [portion] (u scrap
del [portion] (u section
aktie [portion] (u stock
ranson [portion] (u ration
smula [portion] (u scrap
intresse [portion] n share
insats [portion] (u effort
kvot [portion] (u quota
andel [portion] (u share
kompanjonskap [kompanjonskap] n partnership
anslutning [närvaro] (u adhesion
identifikation [inlevelse] (u badge
medkänsla [inlevelse] (u sympathy
förståelse [inlevelse] (u understanding