Söktermen Distinguished Service Order har 2 resultat

SV EN Översättningar för service

service (n) [förmån] (u) service (n) [förmån]
service (n) [kunduppmärksamhet] (u) service (n) [kunduppmärksamhet]
service (n) [maskineri] (u) service (n) [maskineri]
service (n) [förmån] (u) convenience (n) [förmån]
service (n) [förmån] (u) facility (n) [förmån]
service (n) [maskineri] (u) maintenance (n) [maskineri]

SV EN Översättningar för order

order (n) [befallning] (up) order (n) [befallning]
order (n) [militärisk] (up) order (n) [militärisk]
order (n) [varor] (up) order (n) [varor]
order (n v) [command, bidding] (up) behest (n v) [command, bidding]
order (n) [steg] (up) orders (n) [steg]
order (n) [steg] (up) instructions (n) [steg]
order (n) [militärisk] (up) instruction (n) [militärisk]
order (up) command
order (n) [befallning] (up) command (n) [befallning]
order (n) [befallning] (up) bidding (n) [befallning]

EN SV Översättningar för distinguished

EN SV Översättningar för service

service tjänst (u)
service (n) [general] tjänst (n) [general] (u)
service (n) [system] tjänst (n) [system] (u)
service (v) [automobiles] serva (v) [automobiles]
service (v) [machinery] serva (v) [machinery]
service (n) [attention to customers] service (n) [attention to customers] (u)
service (n) [convenience] service (n) [convenience] (u)
service (n) [machinery] service (n) [machinery] (u)
service (n) [public transportation] förbindelse (n) [public transportation] (u)
service (v) [automobiles] gå igenom (v) [automobiles]

EN SV Översättningar för order

order (n) [command] bud (n) {n} [command]
order (v) [classification] ordna (v) [classification]
order (v) [cleaning] ordna (v) [cleaning]
order (v) [classification] arrangera (v) [classification]
order (n) [disposal] ordnande (n) {n} [disposal]
order (n) [disposal] anordning (n) [disposal] (u)
order (n) [disposal] placering (n) [disposal] (u)
order (n) [disposal] arrangemang (n) {n} [disposal]
order (n) [command] order (n) [command] (up)
order (n) [goods] order (n) [goods] (up)