Söktermen estimation har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
estimation (n) [appraisal] värdering (n) [appraisal] (u)
estimation (n) [appraisal] taxering (n) [appraisal] (u)
estimation (n) [appraisal] uppskattning (n) [appraisal] (u)
estimation (n) [esteem] uppskattning (n) [esteem] (u)
estimation (n) [the process of making an estimate] uppskattning (n) [the process of making an estimate] (u)
EN Engelska SV Svenska
estimation (n) [appraisal] bedömning (n) [appraisal] (u)
estimation (n) [esteem] aktning (n) [esteem] (u)
estimation (n) [calculation] beräkning (n) [calculation] (u)
estimation (n) [calculation] kalkyl (n) [calculation] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för estimation SV Översättningar
determination [assessment] föresats
appraisal [assessment] värdering (u)
calculation [assessment] räknande
evaluation [assessment] utvärdering (u)
analysis [assessment] utredning
computation [assessment] kalkylering (u)
measurement [assessment] mått {n}
estimate [judgment] ungefärligt värde {n}
opinion [judgment] tanke (u)
assessment [judgment] beskattning (u)
honour [esteem] Ü|en| ära (u)
regard [esteem] betrakta
appreciation [esteem] bedömning (u)
consideration [esteem] omtanke (u)
distinction [reputation] åtskillnad
credit [reputation] heder
name [reputation] nämna
fame [reputation] kändisskap (n v)
repute [reputation] (formal anse
guess [assumption] (informal gissning (u)