Söktermen name har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
name (v) [business company]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
utnämna (v) [business company]
 • utnämnd
name (v) [business company]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
förordna (v) [business company]
 • förordnad
name (v) [business company]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
tillsätta (v) [business company]
 • tillsatt
name (v) [general]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
namnge (v) [general]
 • namngiven
name (v) [objects]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
namnge (v) [objects]
 • namngiven
EN Engelska SV Svenska
name
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
nämna
 • nämnd
name kall {n}
name (n) [reputation] rykte (n) {n} [reputation]
name (v) [person]
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
kalla (v) [person]
 • kallad
name egennamn {n}
name (n) [persons - objects] namn (n) {n} [persons - objects]
name (n) [reputation] namn (n) {n} [reputation]
name
 • named
 • name
 • name
 • named
 • named
döpa
 • döpt
name banämning
name namn {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för name SV Översättningar
place [assign] nơi
choose [activity] chọn
take [activity] nắm
kind [trademark] loại
seal [trademark] dấu niêm
devil [person] quỷ
idiot [person] (pej. thằng ngốc
rat [person] chuột
dog [person] chó
word [language] lời
phrase [language] cụm từ
terminology [language] thuật ngữ
expression [language] biểu thức (n)