Söktermen hävda har 10 resultat
SVSvenskaENEngelska
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
claim(v)[uttalande]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
hävda
 • hävdad
assert
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[auktoritet]
 • hävdad
assert(v)[auktoritet]
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[försäkra]
 • hävdad
assert(v)[försäkra]
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
maintain(v)[uttalande]
 • maintained
 • maintain
 • maintain
 • maintained
 • maintained
SVSvenskaENEngelska
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
contend(v)[uttalande](formal)
 • contended
 • contend
 • contend
 • contended
 • contended
hävda(v)[försäkra] declare firmly(v)[försäkra]
hävda(v)[försäkra]
 • hävdad
aver(v)[försäkra](formal)
 • averred
 • aver
 • aver
 • averred
 • averred
hävda
 • hävdad
vindicate
 • vindicated
 • vindicate
 • vindicate
 • vindicated
 • vindicated
hävda
 • hävdad
claim
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
SVSynonymer för hävdaENÖversättningar
accentuera[lägga vikt vid]accentuate
framhålla[lägga vikt vid]point out
framhäva[lägga vikt vid]highlight
understryka[lägga vikt vid]emphasize
poängtera[lägga vikt vid]emphasize
markera[lägga vikt vid]highlight
förstärka[lägga vikt vid]amplify
betona[lägga vikt vid]emphasize
predika[förkunna]preach
förfäkta[förkunna]defend
påstå[förkunna]allege(formal)
meddela[förkunna]impart
omtala[förkunna]mention
säga[förkunna]tell
lära[förkunna]doctrine
bereda[bruka]prepare
bearbeta[bruka]prepare
plöja[bruka]ear
odla[bruka]cultivate
yttra[säga]utter