Söktermen med visshet har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
med visshet (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
med visshet (o) [övertygelse] surely (o) [övertygelse]
med visshet (o) [övertygelse] definitely (o) [övertygelse]
med visshet (o) [övertygelse] assuredly (o) [övertygelse]
med visshet (o) [övertygelse] of course (o) [övertygelse]
SV Svenska EN Engelska
med visshet (o) [övertygelse] doubtlessly (o) [övertygelse]
med visshet (o) [övertygelse] obviously (o) [övertygelse]

SV EN Översättningar för med

med too
med (adv) [likewise] too (adv) [likewise]
med alongside
med also
med (o) [division] by (o) [division]
med (o) [medel] by (o) [medel]
med (o) [multiplikation] by (o) [multiplikation]
med (o) [resa] by (o) [resa]
med (o) [allmän] of (o) [allmän]
med (o) [position] topped with (o) [position]

SV EN Översättningar för visshet

visshet (u) certainty
visshet (n) [allmän] (u) certainty (n) [allmän]
SV Synonymer för med visshet EN Översättningar
utan tvivel [med säkerhet] doubtlessly
bestämt [med säkerhet] steadfastly
otvivelaktigt [med säkerhet] unquestionably
säkerligen [med säkerhet] by all means
säkert [absolut] securely
tryggt [sannerligen] securely
i sanning [sannerligen] forsooth
visserligen [sannerligen] certainly