Söktermen proposition har 5 resultat
SVSynonymer för propositionENÖversättningar
försöksballong[diskret undersökning]prøveballon(n)
förslag[diskret undersökning]nforslag(n)
försök[diskret undersökning]nprøve
uppgift[matematikuppgift](ufunktion
tal[matematikuppgift]ntale
problem[matematikuppgift]nproblem{n}
omdöme[sats]nopinion
antagande[tes]nformode
sanning[tes](usandhed(n)
sats[tes](utese
krav[yrkande]nkrav
begäran[yrkande]nansøgning(n v)
anhållan[yrkande](invariableansøgning(n v)
anmodan[yrkande]nansøgning(n v)
ENEngelskaSVSvenska
proposition(n)[mathematics] sats(n)[mathematics](u)
proposition(n)[unproved statement] påstående(n){n}[unproved statement]
proposition(n)[candidate] nominering(n)[candidate](u)
proposition(n)[offer] förslag(n){n}[offer]
proposition(n)[logic] premiss(n)[logic](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för propositionSVÖversättningar
offer[proposal]foreslå
suggestion[proposal]forslag(n)
tender[proposal]sød
consideration[matter]overvejelse
plan[matter]planlægge
arrangement[thing]indbo
project[thing]projekt
lay out[thing]sprede(n)
proposal[thing]forslag(n)
map[thing]landkort
design[thing]tegne(v n)
approach[seduce]strategi
prostitute[seduce]offentligt fruentimmer
pimp[seduce]alfons
halt[approach]standse(adv n v)
face[approach]ansigt{n}
axiom[postulate]grundsætning
source[postulate]kilde
law[postulate]lovgivning
postulate[assumption](formalfordre