Söktermen underdånighet har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaENEngelska
underdånighet(n)[condition of being servile] servility(n)[condition of being servile]
SVSynonymer för underdånighetENÖversättningar
lydighet[hörsamhet](usubmissiveness
efterlevnad[hörsamhet]observance
undergivenhet[hörsamhet](uresignation
underkastelse[hörsamhet](uacquiescence
disciplin[hörsamhet](udiscipline
lydnad[hörsamhet](uobedience
respekt[aktning](udeference
hänsyn[aktning](uconsideration
veneration[aktning](uveneration
pietet[aktning]piety
artighet[aktning](ucourtesy
andakt[aktning]devotional
tillbedjan[aktning]nadoration
dyrkan[aktning]nworship
vördnad[aktning](uesteem