Söktermen veneration har 3 resultat
SV Svenska EN Engelska
veneration (n) [allmän] (u) veneration (n) [allmän]
SV Synonymer för veneration EN Översättningar
vördnad [högaktning] (u esteem
pietet [högaktning] piety
respekt [högaktning] (u deference
ära [högaktning] (u glory
anseende [högaktning] n renown
värdighet [högaktning] (u dignity
uppskattning [högaktning] (u estimation
uppmärksamhet [högaktning] (u attention
försyn [högaktning] (u providence
hänsyn [högaktning] (u consideration
underordnande [högaktning] subordinate
aktning [högaktning] (u esteem
hängivenhet [tycke] (u devotion
förkärlek [tycke] (u predilection (formal)
sympati [tycke] (u sympathies
svaghet [tycke] (u failing
flamma [tycke] blaze
kärlek [tycke] (u lovingness
passion [tycke] (u passion
böjelse [tycke] (u liking
EN Engelska SV Svenska
veneration vördnad (u)
veneration (n) [general] veneration (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för veneration SV Översättningar
awe [reverence] soggezione {f}
dread [reverence] timore {m}
homage [respect] omaggio {m}
reverence [respect] (formal riverenza {f}
adoration [respect] adorazione {f}
deference [respect] deferenza {f}
obeisance [respect] (formal riverenza {f}
distinction [respect] differenziazione {f}
honour [respect] Ü|en| decoro {m}
admiration [wonder] ammirazione {f}
esteem [wonder] stima {f}
wonderment [wonder] (literature sorpresa {f}
respect [wonder] rispetto {m}
amazement [wonder] sorpresa {f}
acclaim [honour] applauso {m}
courtesy [honour] galanteria {f}
fear [state] paventare
devotion [adoration] meditazione {f}
supplication [adoration] (formal preghiera {f}
invocation [adoration] evocazione {f}