Svenska Engelska
Bert Kaempfert Bert Kaempfert
Bert Sakmann Bert Sakmann
Bert-serien Bert diaries
Berta Bertha
Bertel Thorvaldsen Bertel Thorvaldsen
Bertelsmann Bertelsmann
Bertha av Holland Bertha of Holland
Bertha von Suttner Bertha von Suttner
Berthe Morisot Berthe Morisot
Bertie Ahern Bertie Ahern
Bertie Wooster Bertie Wooster
Bertil Ohlin Bertil Ohlin
Bertolt Brecht Bertolt Brecht
Bertrade de Montfort Bertrade de Montfort
Bertrand Delanoë Bertrand Delanoë
Bertrand du Guesclin Bertrand du Guesclin
Bertrand Gachot Bertrand Gachot
Bertrand Russell Bertrand Russell
Beru Beru Island
berusa intoxicate
berusa sig intoxicate oneself
berusad drunk
berusat drunkenly
berusning intoxication
beryktad notorious
beryll beryl
beryllfärg beryl
beryllium beryllium
beräkna estimate
beräknad intentional
beräknande calculating
beräknar calculates
beräknelig calculable
beräkning estimation
Beräkning -en Compulation
beräkningar calculations
beräkningsbar calculable
Beräkningsbart tal Computable number
Beräkningsfysik Computational physics
beräkningsmetod calculation method
berätta describe
berätta för någon om blommor och bin give someone sexual education
berättade told
berättar telling
berättare narrator
berättat told
berättelse story
Berättelse -n -er Relation
Berättelsen om O Story of O
berättelsens story's
berättelser stories
Berättelser från träskmarkerna Water Margin
berättiga entitle
berättigad authorized
berättigande authorization
berättigar entitles
beröm commendation
berömd celebrated
berömdhet star
berömma praise
berömma sig själv boast
berömma överdrivet overpraise
berömmande congratulatory
berömmelse fame
berömvärd commendable
beröra concern
beröra illa turn off
berörd affected
berörd person person concerned
beröring touch
beröva deprive of
beröva en illusion disillusion
beröva rösträtt disfranchise
berövad bereft
berövade depriving