Söktermen berätta för någon om blommor och bin har 3 resultat
Hoppa till

SVEN Översättningar för berätta

berätta (v)[historia]
 • berättad
describe (v)[historia]
 • described
 • describe
 • describe
 • described
 • described
berätta (v)[historia] tell about (v)[historia]
berätta (v)[historia]
 • berättad
relate (v)[historia](formal)
 • related
 • relate
 • relate
 • related
 • related
berätta
 • berättad
narrate (formal)
 • narrated
 • narrate
 • narrate
 • narrated
 • narrated
berätta (v)[historia]
 • berättad
narrate (v)[historia](formal)
 • narrated
 • narrate
 • narrate
 • narrated
 • narrated
berätta (v)[historia]
 • berättad
tell (v)[historia]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
berätta (v)[historia]
 • berättad
recount (v)[historia](formal)
 • recounted
 • recount
 • recount
 • recounted
 • recounted
berätta
 • berättad
recount (formal)
 • recounted
 • recount
 • recount
 • recounted
 • recounted
berätta
 • berättad
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told

SVEN Översättningar för för

för too
för (o)[grad] too (o)[grad]
för (o)[grad] overly (o)[grad]
för (o)[grund] as (o)[grund]
för (o)[allmän] to (o)[allmän]
för (o)[till ära för] to (o)[till ära för]
för (o)[grund] because (o)[grund]
för (o)[grund] because of the fact that (o)[grund]
för (o)[grund] as a result of (o)[grund]
för (o)[grund] on account of (o)[grund]

SVEN Översättningar för någon

någon (o)[indefinit pronomen - mask.] someone (o)[indefinit pronomen - mask.]
någon (a)[indefinit determinant] some (a)[indefinit determinant]
någon (a)[indefinit determinant] a (a)[indefinit determinant]
någon anyone
någon (o)[indef. pron. - frågor] anyone (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anyone (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some person] someone (pronoun n)[some person]
någon (o)[indef. pron. - frågor] anybody (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anybody (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some unspecified person] somebody (pronoun n)[some unspecified person]

SVEN Översättningar för om

om (o)[beträffande] concerning (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] regarding (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] about (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] connected with (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] in regard to (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] as regards (o)[beträffande]
om ask
om round
om (o)[möjlighet] in case (o)[möjlighet]
om (v n)[If; in case of] should (v n)[If; in case of]

SVEN Översättningar för och

och too
och as well as
och (o)[plus] and also (o)[plus]
och in addition to
och (o)[plus] plus (o)[plus]
och and
och (o)[konjunktion] and (o)[konjunktion]
och (int)[reply of indifference] so what (int)[reply of indifference]
och together with

SVEN Översättningar för bin