Söktermen anföra har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
anföra (v) [exempel]
 • anförd
quote (v) [exempel]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
anföra (v) [uttalande]
 • anförd
quote (v) [uttalande]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
anföra (v) [exempel]
 • anförd
cite (v) [exempel]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra (v) [uttalande]
 • anförd
cite (v) [uttalande]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra
 • anförd
adduce
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
SV Svenska EN Engelska
anföra (v) [uttalande]
 • anförd
adduce (v) [uttalande]
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
anföra (v) [leda]
 • anförd
head (v) [leda]
 • headed
 • head
 • head
 • headed
 • headed
anföra (v) [leda]
 • anförd
lead (v) [leda]
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led
anföra (v) [position]
 • anförd
lead (v) [position]
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led
anföra (v) [subjekt] bring up (v) [subjekt]
anföra (v) [subjekt]
 • anförd
mention (v) [subjekt]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
anföra (v) [subjekt]
 • anförd
broach (v) [subjekt]
 • broached
 • broach
 • broach
 • broached
 • broached
anföra
 • anförd
command
 • commanded
 • command
 • command
 • commanded
 • commanded
anföra
 • anförd
lead
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led
SV Synonymer för anföra EN Översättningar
meddela [förtälja] impart
omtala [förtälja] mention
skildra [förtälja] depict
framställa [förtälja] pose
redogöra för [förtälja] give an account of
relatera [förtälja] recount (formal)
dra [förtälja] skedaddle (informal)
rapportera [förtälja] report
referera [förtälja] report
berätta [förtälja] narrate (formal)
återberätta [omtala] retell
återge [omtala] give back
förtälja [omtala] relate (formal)
nämna [yttra] mention
uttrycka [yttra] putting
andraga [yttra] state
observera [yttra] notice
mena [yttra] mean
förklara [yttra] explain
påstå [yttra] allege (formal)