Söktermen become the talk of the town har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
become the talk of the town (v)[scandal] bli det allmänna samtalsämnet (v)[scandal]

ENSV Översättningar för become

become (v)[behavior]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
passa (v)[behavior]
 • passad
become (v)[suit]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
passa (v)[suit]
 • passad
become
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
mulna
 • mulnad
become
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli
 • bliven
become (v)[general]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[general]
 • bliven
become (v)[grow into]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[grow into]
 • bliven
become (v)[to begin to be]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[to begin to be]
 • bliven
become (v)[grow into]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bliva (v)[grow into]
 • bliven
become (v)[grow into] utvecklas till (v)[grow into]
become (v)[behavior]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
anstå (v)[behavior]
 • anstådd

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för talk

talk (n)[conversation] yttrande (n){n}[conversation]
talk (n)[meaningless] snack (n){n}[meaningless]
talk (n)[conversation] dialog (n)[conversation](u)
talk (n)[conversation] konversation (n)[conversation](u)
talk (n v)[conversation] konversation (n v)[conversation](u)
talk (n)[conversation] samtal (n){n}[conversation]
talk (n)[conversation] prat (n){n}[conversation]
talk (n v)[conversation] prat (n v){n}[conversation]
talk (n)[language] prat (n){n}[language]
talk (n)[meaningless] prat (n){n}[meaningless]

ENSV Översättningar för of

of (o)[general] för (o)[general]
of (o)[general] till (o)[general]
of (o)[possession](o)[possession]
of (o)[books] av (o)[books]
of (o)[material] av (o)[material]
of (o)[possession] av (o)[possession]
of (o)[origin] från (o)[origin]
of (o)[general] med (o)[general]
of (o)[material] gjord av (o)[material]
of (o)[time] i (o)[time]

ENSV Översättningar för town

town stad (u)
town (n)[general] stad (n)[general](u)
town (n)[settlement] stad (n)[settlement](u)
town (n)[settlement] tätort (n)[settlement]
town tätort