Söktermen break up har 10 resultat
ENEngelskaSVSvenska
break up upplösa
break up(v)[to disintegrate] splittras(v)[to disintegrate]
break up(v)[relationship] bryta upp(v)[relationship]
break up(v)[road] bryta upp(v)[road]
break up(v)[destruction] sönderdelas(v)[destruction]
ENEngelskaSVSvenska
break up(v)[destruction] brytas sönder(v)[destruction]
break up(v)[destruction] gå sönder(v)[destruction]
break up(v)[destruction] sönderfalla(v)[destruction]
break up(v)[destruction] vittra(v)[destruction]
break up(v)[relationship] separera(v)[relationship]

ENSVÖversättningar för break

break(v)[medicine]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta(v)[medicine]
 • bruten
break(v)[transitive]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta(v)[transitive]
 • bruten
break(v)[intransitive] brytas av(v)[intransitive]
break(v)[rope]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
brista(v)[rope]
 • brusten
break(n)[general] brytning(n)[general](u)
break(v)[intransitive] gå av(v)[intransitive]
break(v)[intransitive] splittras(v)[intransitive]
break(v)[day]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
gry(v){n}[day]
 • grydd
break(v)[day] dagas(v)[day]
break(n)[medicine] brott(n){n}[medicine]

ENSVÖversättningar för up

up(v)[prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja(v)[prices]
 • höjd
up(o)[direction] upp(o)[direction]
up(o)[position] upp(o)[position]
up(o)[price] upp(o)[price]
up(o)[awake] vara uppe(o)[awake]
up(o)[awake] vara uppstigen(o)[awake]
up uppe
up(adv prep adj n v)[available] uppe(adv prep adj n v)[available]
up(o)[river] motströms(o)[river]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för break upSVÖversättningar
anatomize[break down into parts]dissekera
dissect[break down into parts]dissekera
disintegrate[break down into parts]sönderfalla
analyse[break down into parts]utreda
dent[action]märke efter slag
strike[action]träffa
indent[action]göra snitt i kanten
peck[action](informalpicka
pierce[action]genombryta
pick[action]hacka(u)
clear[separate]åskådlig
dispel[separate]förjaga
reduce[separate]knappa in
disperse[separate]skingra
resolve[separate]lösa
brighten[activity]upplysa
lighten[activity]upplysa
expose[activity]blottlägga
clarify[activity]klarna
illuminate[activity]illuminerad