Söktermen caution har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
caution (v) [danger]
  • cautioned
  • caution
  • caution
  • cautioned
  • cautioned
varna (v) [danger]
  • varnad
caution (n) [attention] uppmärksamhet (n) [attention] (u)
caution (n) [attention] beaktande (n) {n} [attention]
caution (n) [attention] omtanke (n) [attention] (u)
caution försiktighet (u)
EN Engelska SV Svenska
caution varsamhet (u)
caution (n) [disapproval] varning (n) [disapproval] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för caution SV Översättningar
advise [warn] råda
exhort [warn] mana
counsel [warn] rådplägning
admonish [warn] (formal varning (u)
notice [warning] iakttaga
advice [warning] avi
exhortation [warning] erinran
admonition [warning] (formal förmaning (u)
recommend [counsel] tillstyrka
suggest [counsel] föreslå
confer [counsel] skänka
consult [counsel] rådgöra med
deliberate [counsel] betänksam
warning [indication] varning (u)
sign [indication] tecken {n}
caveat [indication] protest (u)
premonition [indication] förvarning (u)
attention [carefulness] tillsyn (u)
care [carefulness] vård (u)
concern [carefulness] oro (u)