Söktermen caution har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
caution(v)[danger]
  • cautioned
  • caution
  • caution
  • cautioned
  • cautioned
varna(v)[danger]
  • varnad
caution(n)[attention] uppmärksamhet(n)[attention](u)
caution(n)[attention] beaktande(n){n}[attention]
caution(n)[attention] omtanke(n)[attention](u)
caution försiktighet(u)
ENEngelskaSVSvenska
caution varsamhet(u)
caution(n)[disapproval] varning(n)[disapproval](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för cautionSVÖversättningar
advise[warn]råda
exhort[warn]mana
counsel[warn]rådplägning
admonish[warn](formalvarning(u)
notice[warning]iakttaga
advice[warning]avi
exhortation[warning]erinran
admonition[warning](formalförmaning(u)
recommend[counsel]tillstyrka
suggest[counsel]föreslå
confer[counsel]skänka
consult[counsel]rådgöra med
deliberate[counsel]betänksam
warning[indication]varning(u)
sign[indication]tecken{n}
caveat[indication]protest(u)
premonition[indication]förvarning(u)
attention[carefulness]tillsyn(u)
care[carefulness]vård(u)
concern[carefulness]oro(u)