Söktermen document har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
document akt (u)
document dokument {n}
document (n) [general] dokument (n) {n} [general]
document (n v) [original or official paper] dokument (n v) {n} [original or official paper]
document (v) [general]
  • documented
  • document
  • document
  • documented
  • documented
dokumentera (v) [general]
  • dokumenterad
EN Engelska SV Svenska
document urkund (u)
document handling (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för document SV Översättningar
inquiry [petition] efterfrågning (u)
bid [petition] bjöd
appeal [petition] överklagande
request [petition] önskan {n}
solicitation [petition] (formal enträgen anhållan (invariable)
questionnaire [petition] frågeformulär {n}
application [petition] applikation
article [written output] vara
text [written output] pränta
composition [written output] uppsats (u)
essay [written output] försök {n}
correspondence [written output] brevskrivning (u)
writing [written output] skriver
manuscript [written output] handskrift (u)
program [computer] dagordning (u)
data base [computer] databank (u)
file [computer] linje (u)
duplicate [application] duplisera
blank [application] lös patron (adj n v)
pattern [application] modell (u)