Söktermen program har 23 resultat
SVSvenskaENEngelska
program(n v)[advertisement]{n} bill(n v)[advertisement]
program(n)[plan]{n} schedule(n)[plan]
program{n} program
program(n)[allmän]{n} program(n)[allmän]
program(n)[databehandling]{n} program(n)[databehandling]
SVSvenskaENEngelska
program(n)[företag]{n} program(n)[företag]
program(n)[list]{n} program(n)[list]
program(n)[radio - television]{n} program(n)[radio - television]
program(n)[list]{n} itinerary(n)[list]
program(adj n v)[a program transmitted]{n} broadcast(adj n v)[a program transmitted]
program(n)[företag]{n} agenda(n)[företag]
program(n)[företag]{n} order of the day(n)[företag]
program{n} programme
program{n} programs
program{n} play-bill
SVSynonymer för programENÖversättningar
kurs[pensum](utaxas
väg[riktning](uestradas
rutt[riktning](uitinerários
bana[riktning](utrajectória(parâmetro)
linje[riktning](ulinhas{f}
längd[förteckning](uextensão{f}
register[förteckning]níndices(parâmetros)
rulla[förteckning]rodar
katalog[förteckning](udiretório
inventarium[förteckning]ninventários
dagordning[förteckning](upauta
lista[förteckning]declaração{f}
kungörelse[tillkännagivande](uaviso{m}
deklaration[tillkännagivande](udeclaração{f}
manifest[tillkännagivande]nmanifesto{m}
ceremoniel[arrangemang]nformalidades{f}
schema[arrangemang]cronograma(n v)
förfaringssätt[arrangemang]nlinha{f}
sätt[arrangemang]njeito{m}
vis[arrangemang]nsábio{m}
ENEngelskaSVSvenska
program(n)[business company] program(n){n}[business company]
program(n)[data processing] program(n){n}[data processing]
program(n)[general] program(n){n}[general]
program(n)[list] program(n){n}[list]
program(n)[radio - television] program(n){n}[radio - television]
program(v)[apparatus]
 • programmed
 • program
 • program
 • programmed
 • programmed
programmera(v)[apparatus]
 • programmerad
program(v)[data processing]
 • programmed
 • program
 • program
 • programmed
 • programmed
programmera(v)[data processing]
 • programmerad
program(n)[business company] dagordning(n)[business company](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för programSVÖversättningar
module[software]modul(u)
procedure[software]förfarande{n}
application[software]applikation
score[write]tjog
invent[write]dikta
conceive[write]uttänka
imagine[write]se
author[write]upphovsman
coin[write]mynt{n}
compose[write]utarbeta
document[computer]dokument{n}
data base[computer]databank(u)
file[computer]linje(u)
conduct[course](formalvandel
plan[course]utkast{n}
management[course]hantering(u)
operation[course]manöver(u)
proceeding[course]fortsätta
course[process]kosa
path[process]sökväg