Söktermen bid har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
bid (n) [job] anbud (n) {n} [job]
bid (n) [auction] bud (n) {n} [auction]
bid (v) [auction]
  • bid
  • bid
  • bid
  • bid
  • bid
bjuda (v) [auction]
  • bjuden
bid (n) [job] offert (n) [job] (u)
bid bjudit
EN Engelska SV Svenska
bid bjöd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bid SV Översättningar
exertion [endeavour] ansträngning (u)
effort [endeavour] insats (u)
striving [endeavour] strävan (u (invariable))
essay [endeavour] försök {n}
try [endeavour] rannsaka
undertaking [endeavour] (formal förbindelse (u)
attempt [endeavour] attentat
entreaty [permission] anhållan (invariable)
supplication [permission] (formal ödmjuk bön
invocation [permission] invokation (u)
petition [permission] anhållan (invariable)
prayer [permission] bön (u)
request [permission] önskan {n}
appeal [permission] överklagande
inquiry [petition] efterfrågning (u)
document [petition] dokument {n}
solicitation [petition] (formal enträgen anhållan (invariable)
questionnaire [petition] frågeformulär {n}
application [petition] applikation
urge [demand] mana