Söktermen draw attention to har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
draw attention to (v) [attention] rikta uppmärksamhet på (v) [attention]
draw attention to (v) [attention] göra uppmärksam på (v) [attention]

EN SV Översättningar för draw

draw (v) [banking] ta ut (v) [banking]
draw (v) [dentistry] dra ut (v) [dentistry]
draw (v) [general] dra (v) [general]
draw (v) [objects] dra (v) [objects]
draw (v) [money] (v) [money]
draw (n) [interest] attraktion (n) [interest] (u)
draw (n) [interest] dragplåster (n) {n} [interest]
draw (v) [disembowel] rensa (v) [disembowel]
draw (v) [disembowel] ta inälvorna ur (v) [disembowel]
draw (v) [disembowel] skära upp magen på (v) [disembowel]

EN SV Översättningar för attention

attention (n) [attentiveness] uppmärksamhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [consideration] uppmärksamhet (n) [consideration] (u)
attention (n) [heed] uppmärksamhet (n) [heed] (u)
attention (n) [consideration] beaktande (n) {n} [consideration]
attention (n) [heed] beaktande (n) {n} [heed]
attention (n) [heed] omtanke (n) [heed] (u)
attention (n) [attentiveness] artighet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [attentiveness] omsorgsfullhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [attentiveness] omtänksamhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [medicine] vård (n) [medicine] (u)

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]