Söktermen End of an Era har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
End of an Era End of an Era

SV EN Översättningar för an

än (conj prep adv) [Introduces a comparison] than (conj prep adv) [Introduces a comparison]
än (o) [jämförelse] than (o) [jämförelse]
än even
än than
än still
än yet

SV EN Översättningar för era

era (n) [historia] (u) age (n) [historia]
era (u) era
era (n) [historia] (u) era (n) [historia]
era (n) [period] (u) era (n) [period]
era (o) [poss. pron. - pl.] (u) yours (o) [poss. pron. - pl.]
era (o) [poss. pron. - pl. - artigt] (u) yours (o) [poss. pron. - pl. - artigt]
era (a) [poss. determinativ - pl. - en person - artigt] (u) your (a) [poss. determinativ - pl. - en person - artigt]
era (a) [poss. determinativ - pl. - flera pers.] (u) your (a) [poss. determinativ - pl. - flera pers.]
era (a) [poss. determinativ - pl. - flera pers. - artigt] (u) your (a) [poss. determinativ - pl. - flera pers. - artigt]
era (n) [historia] (u) epoch (n) [historia]
EN Engelska SV Svenska
End of an Era End of an Era

EN SV Översättningar för end

end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avbryta (v) [activity]
 • avbruten
end (n v) [death] död (n v) [death]
end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
upphöra (v) [activity]
 • upphörd
end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
sluta (v) [activity]
 • sluten
end (v) [meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
sluta (v) [meeting]
 • sluten
end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta (v) [activity]
 • avsluten
end (v) [general]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta (v) [general]
 • avsluten
end (v) [meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta (v) [meeting]
 • avsluten
end (v) [meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
slutföra (v) [meeting]
 • slutförd
end slut {n}

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för an

an en
an (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
an (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
an ett

EN SV Översättningar för era

era (n) [history] era (n) [history] (u)
era (n) [period] era (n) [period] (u)
era (n) [history] epok (n) [history] (u)
era (n) [history] tidevarv (n) {n} [history]
era skede