Söktermen take off har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
take off (v) [place] (informal) avresa (v) [place]
take off (v) [place] (informal) avlägsna sig (v) [place]
take off (v) [place] (informal) avgå (v) [place]
take off (v) [place] (informal) gå iväg (v) [place]
take off (v) [person] (informal) dunsta (v) [person]
EN Engelska SV Svenska
take off (v) [person] (informal) sticka (v) [person] (informal)
take off (v) [aviation] (informal) starta (v) [aviation]
take off (v) [aviation] (informal) lyfta (v) [aviation]
take off (v) [clothing] (informal) ta av (v) [clothing]
take off (v) [hat] (informal) ta av (v) [hat]
take off (v) [person] (informal) ge sig av (v) [person]
take off (v) [career] (informal) bli en succé (v) [career]
take off (v) [employment] (informal) ta ledigt (v) [employment]

EN SV Översättningar för take

take (v) [take down] skriva ned (v) [take down]
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
acceptera (v) [accept]
 • accepterad
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
motta (v) [accept]
 • mottagen
take (v) [accept] ta emot (v) [accept]
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
nappa (v) [fish]
 • nappad
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [fish]
 • huggen
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [general]
 • huggen
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
inta (v) [military]
 • intagen
take (v) [take down] skriva upp (v) [take down]
take (v) [take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
anteckna (v) [take down]
 • antecknad

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för take off SV Översättningar
leave [departure] utträda
depart [departure] skilja
move [departure] åtgärd (u)
pull out [departure] slita bort
retire [departure] retirera
go [departure] starta
navigate [activity] flyga över
pilot [activity] lotsa
operate [activity] förfara
jet [activity] (informal stråle (u)
manoeuvre [activity] manövrera
control [activity] behärskning
fly [activity] vaja
cast off [action] förskjuta
drop [action] fall {n}
shed [action] sprida