Söktermen upplysa någon har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
upplysa någon (v) [information] inform somebody (v) [information]
upplysa någon (v) [information] enlighten somebody (v) [information]
upplysa någon (v) [information] give somebody information (v) [information]
upplysa någon (v) [information] advise somebody (v) [information] (formal)

SV EN Översättningar för upplysa

upplysa (v) [information]
 • upplyst
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
upplysa (v) [information]
 • upplyst
notify (v) [information]
 • notified
 • notify
 • notify
 • notified
 • notified
upplysa (v) [belysning]
 • upplyst
illuminate (v) [belysning]
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
clarify (v) [klargöra]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
upplysa
 • upplyst
enlighten
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [information]
 • upplyst
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [karaktär]
 • upplyst
enlighten (v) [karaktär]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
enlighten (v) [klargöra]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [klargöra] make clear (v) [klargöra]
upplysa (v) [information]
 • upplyst
inform (v) [information]
 • informed
 • inform
 • inform
 • informed
 • informed

SV EN Översättningar för någon

någon (o) [indefinit pronomen - mask.] someone (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
någon anyone
någon (o) [indef. pron. - frågor] anyone (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anyone (o) [indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n) [some person] someone (pronoun n) [some person]
någon (o) [indef. pron. - frågor] anybody (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anybody (o) [indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n) [some unspecified person] somebody (pronoun n) [some unspecified person]